Červený kohout
Program konference

Orientační časový rozvrh konference požární ochrany s mezinárodní účastí     
„Červený kohout 2022“

Orientační časový rozvrh konference požární ochrany s mezinárodní účastí     
„Červený kohout 2022“

5. dubna 2022

9:00 – 9:25
Zahájení konference, přivítání hostů, organizační záležitosti

9:25 – 9:35
25 let Červeného kohouta

9:35 – 10:05
Ing. Iva Brejzová – MV–generální ředitelství HZS ČR -Praktické poznatky z využívání mezistátních smluv ČR se sousedními státy v oblasti požární ochrany

10:05 – 10:20
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o.

10:20 – 10:50
Ing. David Kareš – Záchranný útvar HZS ČR - Nová technika Záchranného útvaru HZS ČR

10:50 – 11:10
Přestávka (praktická ukázka Kingspan a. s. před hotelem )

11:10 – 11:40
Ing. Jan Karl – MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany - Nové poznatky v oblasti stanovení toxické vydatnosti plynných zplodin hoření fasádních izolantů

11:40 – 11:55
JVB Engineering s. r. o. (Plymovent)

11:55 – 12:25
Ing. Petr Tánczos, Ph.D. – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (SR), Ing. Zoltán Tánczos, Ph.D. – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante (SR) - Hasiči a elektromobilita

12:25 – 12:35
VISCOFAN CZ s. r. o.

12:35 – 13:40
Přestávka na oběd

13:40 – 14:10
Ing. Jan Ryšavý – HZS Středočeského kraje - Požár auta plug in hybrid

14:10 – 14:40
Pavel Šinka, Ing. Štěpán Laštůvka, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o. - Funkčnost kabelových tras při požáru z pohledu CPR

14:40 – 14:55
ČEPRO, a. s.

14:55 – 15:40
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., HZS hlavního města Prahy - Projektování a fungování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v praxi

15:40 – 15:50
Siemens, s. r. o.

15:50 – 16:10
Přestávka (praktická ukázka Kingspan a. s. před hotelem)

16:10 – 16:40
Ing. Pavel Šebesta – Somati systém s. r. o. - Praktické poznatky z používání a označování požárních uzávěrů

16:40 – 16:50
Somati systém s. r. o.    

16:50 – 17:20
Mgr. Jan Nýdl, Mgr. Daniela Petřeková, Střední škola polytechnická, České Budějovice - Střední vzdělávání v požární ochraně v ČR

19:30 – 24:00
Společenský večer v Clarion Congress Hotelu

6. dubna 2022

8:30 – 9:00
Ing. Jiří Vaněk, PAVUS, a. s. - Velkorozměrové zkoušky fasádních systémů podle nové evropské metodiky

9:00 – 9:10
Nema, spol. s r. o.

9:10 – 9:40
Ing. Richard Franc, HZS Moravskoslezského kraje - Lesní požáry v Řecku v r. 2021 a nasazení jednotky MV–GŘ HZS ČR

9:40 – 9:50
SPH Elektro s. r. o.

9:50 – 10:10
Přestávka

10:10 – 10:40
Ing. Jaroslav Maděra, MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany - Velké požáry

10:40 – 10:50
RUUKKI CZ s. r. o.

10:50 – 11:20
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský, Vysoká škola báňská, TU Ostrava - Tunely a jednotky požární ochrany

11:20 – 11:30
PYRONOVA IS, s. r. o.

11:30 – 12:00
JUDr. Zoltán Szaszo, Naše hasičská minulost, z. s. - 125 let hasičského tisku

12:00 – 12:30
Ing. Pavel Častulík, CSc., Ing. Jiří Slabotinský, CSc., Mgr. Jaromír Sobotka, DEKONTA a. s., DEKONTA CBRN s. r. o.  - Nové materiály a poznatky z vývoje na zlepšení ochranných a fyziologických vlastností osobních ochranných oděvů

12:30
Ukončení konference

Změna programu vyhrazena
Pozn.: Žádáme přednášející, pokud jim to časové možnosti dovolí, aby byli přítomni na konferenci minimálně po celý den, kdy mají přednášku. V současné době je možné, že budeme nuceni upravit časový rozvrh z důvodu případné náhlé neúčasti některých přednášejících.